Commodore C64 - Autowasstraat

Introductie

The compact Car Wash from the company Staudinger GmbH Dit artikel gaat over het aansturen van een autowasstraat met behulp van een Commodore C64.
De autowasstraat is een product van de firma Staudinger GmbH. Staudinger levert educatieve modellen die door middel van een PLC bestuurt kunnen worden.

De autowasstraat heeft 6 in- en 6 uitgangen. Het portaal kan heen en weer rijden De horizontale borstel kan op en neer bewegen. De horizontale en verticale borstels kunnen draaien. Er is detectie op begin / eind portaal, hoog / laag voor de verticale borstel en een hoogte detectie voor de auto.

De autowasstraat wordt in Nederland geleverd door de firma Edutec. Normaal gesproken wordt de autowasstraat aangestuurd door een Siemens LOGO! of een Moeler Easy.

Autowasstraat bestuurt door een Commodore SX-64

Op deze Youtube video's kan je de autowasstraat in werking zien. De autowasstraat wordt hier bestuurt door een Commodore SX-64 met behulp van een speciale interface schakeling. Er is hier gekozen voor een SX-64, maar ook een VIC-20, C64, C128, Plus/4 of een Amiga is mogelijk.

Over de auto is een witte band geplakt. Dit is gedaan om de hoogte detectie beter te laten werken. De hoogte detectie werkt op het principe van reflecterend licht.


Link


Link

Het interface schema

Schematic of the Car wash - Commodore C64 interface. Voor het besturen van de autowasstraat is een interface noodzakelijk.
Een van de reden is dat het model een voeding spanning heeft van 24 VDC en de Commodore C64 een spanning van 5 VDC gebruikt.
Tevens is de stroom die de C64 kan leveren te weinig voor het aansturen van het model.

Het bovenste deel van het schema is bedoeld om de signalen die komen vanaf het model in te lezen in de Commodore C64.
Het onderste deel is bedoeld voor het aansturing van het model vanuit de C64.

De LED D1 geeft de status aan van het ingang signaal. De LED D3 geeft de status aan van het uitgang signaal.

Als op de ingang een spanning van 0 VDC staat dan zal D1 niet oplichten en de transistor T1 in sper gaan. Het signaal dat aan de joystick wordt doorgeven is dan een "1" via de "pull-up" weerstand R3.

Als op de ingang een spanning van 24 VDC staat dan zal D1 oplichten en de transistor T1 in geleiding gaan. Het signaal dat aan de joystick wordt doorgeven is dan een "0".

Opmerking: Het signaal van de ingang wordt geïnverteerd, hier zal bij het programmeren rekening mee gehouden moeten worden.

Als op de C64 user-poort een spanning van 0 VDC staat dan zal de transistor T2 in sper gaan en het relais K1 zal in rust blijven.

Als op de C64 user-poort van 5 VDC staat dan zal de transistor T2 in geleiding gaan. Daardoor zal relais K1 optrekken en D3 oplichten.

De interface schakeling

The Commodore C64 interface for the Car wash. Op de foto kan je de volledige interface zien. De rode en zwarte draden zijn voor de voeding spanning (24 VDC). De joystick connector geeft de ingang signalen door aan de Commodore C64. Via de user-poort connector wordt het model aangestuurd. Via de 37 polige D connector wordt het model aangesloten.

De interface maakt gebruik van de user-poort en de joystick-poort. Dit is gedaan omdat er te weinig in- en uitgangen via de user-poort beschikbaar zijn. Het nadeel is dat een aantal toetsen van het toetsenbord niet meer bruikbaar zijn. De joystick ingangen zijn namelijk verbonden met het toetsenbord.

Het volledige schema.

De ingangen 5 en 6 (de hoogte detectie) worden gezamenlijk ingelezen als 1 ingang. Het voordeel hiervan is dat met slechts 1 joystick ingang gewerkt kan worden.

Op de foto is een afwijkend schema gebruikt. De toegepaste relais zijn 12 VDC, een extra spanning regelaar voor 12V is hier toegevoegd aan de schakeling.

Het programma

Commodore C64 BASIC program for the Car Wash. Om de autowasstraat te kunnen besturen met de Commodore C64 moet er een besturingsprogramma worden geschreven.
Er is gekozen voor de programmeertaal BASIC, maar machinetaal is natuurlijk ook mogelijk.

Klik op het plaatje om het gehele BASIC programma te bekijken.

Ingangen:
Adres = 56320
Bit 0 = Portaal aan het begin
Bit 1 = Portaal aan het eind
Bit 2 = Borstel hoog
Bit 3 = Borstel laag
Bit 4 = Hoogte detectie

Uitgangen:
Adres = 56577
Bit 0 = Portaal naar begin
Bit 1 = Portaal naar eind
Bit 2 = Borstel omhoog
Bit 3 = Borstel omlaag
Bit 4 = Borstel verticaal aan
Bit 5 = Borstel horizontaal aan

Het BASIC programma in d64 formaat.
Bijgewerkt: 2019-05-12 13:24:37